Menu
Menu
Beijing Time(GMT+8)
New York Time(GMT-5)
Greenwich Mean Time(GMT)
Beijing Time(GMT+8)
Profile Travel Reviews Travel Forum Travel Tips Photo album  
Anhui

  • Population: 64,610,000
  • Area:139,600 sq. km (about 53,900 sq. miles)
  • Neighboring Areas: Jiangsu, Zhejiang, Jiangxi, Hubei, Henan, and Shandong Provinces
  • Nationalities: Han, Hui, Manchu, Chuang, Hui and She, etc

Members visited Anhui