Menu
Menu
Beijing Time(GMT+8)
New York Time(GMT-5)
Greenwich Mean Time(GMT)
Beijing Time(GMT+8)
Profile Travel Reviews Travel Forum Travel Tips Photo album  
Guangxi

  • Population: 48,890,000
  • Area:236,000 sq. km.
  • Coastline: 1,595 km.
  • Neighboring Areas: Yunnan, Guizhou, Hunan and Guangdong Provinces
  • Nationalities: Han, Yao, Miao, etc.

Members visited Guangxi